2e tussenrapportage 2019

Inleiding

Inleiding

We gaan de laatste maanden van het jaar in. Een mooi moment om te kijken hoever we zijn met het realiseren van alle beloften uit de begroting 2019. In deze tweede tussenrapportage van 2019 kunt u per domein zien wat de tussenstand is. Over het geheel liggen we op koers en verwachten we 2019 met een kleine plus te kunnen afsluiten.

We rapporteren vooral op afwijkingen. Dit houdt in dat wanneer iets volgens planning verloopt, we hierover niet rapporteren.

In de Staat van de gemeente staat per domein een korte toelichting op de in het oog springende zaken.

Deze rapportage bevat ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen met een korte toelichting.

ga terug