2e tussenrapportage 2019

Staat van de gemeente

Domein inwoner en bestuur

Domein inwoner en bestuur

Binnen het Domein Inwoner en Bestuur liggen we op koers bij de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma en de begroting 2019.

Dienstverlening
Sinds half juli komen alle tips, complimenten en klachten van inwoners behalve bij de behandeld ambtenaar óók terecht bij de nieuwe klantenservice. Dit is het resultaat van overleg waarbij inwoners en gemeente samen hebben gekeken hoe de gemeente kan leren van de ervaring van inwoners.
Medewerkers nemen actief contact op met inwoners om te horen wat er bij de afhandeling van hun melding goed is gegaan en wat er beter kan. Inwoners waarderen deze nieuwe service met gemiddeld een 8,3.

Bedrijfsvoering
Op basis van een onderzoek naar de bezetting van hotels en campings is een nieuwe verordening toeristenbelasting tot stand gekomen die in 2018 is ingegaan. De aanslagen zijn nu veel meer op basis van de werkelijke overnachtingen opgelegd (in plaats van een forfait-bedrag). Dit heeft extra opbrengsten opgeleverd, meer dan in de begroting 2019 rekening was gehouden. Dit jaar levert dat een dubbele meevaller op, doordat én 2018 extra heeft opgeleverd, én we de verwachte opbrengst voor 2019 naar boven hebben bijgesteld (totaal € 747 duizend). Structureel wordt de begroting voor de komende jaren verhoogd met € 334 duizend.

Organisatie
Dit jaar is veel energie gestoken in het verder analyseren van de signalen uit de RI&E. Met behulp van diverse leiderschapssessies en de werkvermogenscan van onze nieuwe arbodienst hebben we meer duidelijkheid gekregen over de gesignaleerde problemen. Dit heeft geleid tot een uitwerking van de visie op persoonlijk - en lijn-leiderschap en heeft zich vertaald in een aanpak om deze zaken verder te verbeteren.