2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Domein inwoner en bestuur

Ontwikkelingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 40.581

29,9 %

Baten

€ 91.776

68,5 %

ga terug