2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 40.400

99,6 %

Baten

€ 91.776

100,0 %