2e tussenrapportage 2019

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

Mutatie in reserve

bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2019

      4.703 

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

         663 

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

               270

N

Nieuwe stand 30-09-2019

           3.770

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

1.870

V

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2019

     1.815

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

337

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

286

V

Nieuwe stand 30-09-2019

           1.764

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Gebouwen basisonderwijs

Stand 1-1-2019

     8.605

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     5.107

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

246

V

Nieuwe stand 30-09-2019

         13.958

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

WMO/minimabeleid

Stand 1-1-2019

        425

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        260

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        165

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Grondexploitatie

Stand 1-1-2019

     2.744

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        968

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

           3.551

V

Nieuwe stand 30-09-2019

           5.327

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Milieubeleid

Stand 1-1-2019

          94

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        100

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

           -6

N

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Regio arrangementen bedrijventerreinen

Stand 1-1-2019

          27

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          27

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2019

          84

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          28

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        111

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        111

V

Investeringen economisch nut

Stand 1-1-2019

     3.364

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        277

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

698

V

Nieuwe stand 30-09-2019

           3.785

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2019

    10.248

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

4.251

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

820

V

Nieuwe stand 30-09-2019

         15.319

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2019

          91

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        102

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

166

V

Nieuwe stand 30-09-2019

155

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2019

        234

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        259

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

85

V

Nieuwe stand 30-09-2019

578

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Markt 18

Stand 1-1-2019

     1.129

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          73

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

     1.056

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

NUP

Stand 1-1-2019

          99

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          83

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

          16

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          16

V

Frictiekosten fusie

Stand 1-1-2019

        675

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        177

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

20

V

Nieuwe stand 30-09-2019

518

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Maatschappelijk nut

Stand 1-1-2019

     4.078

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.111

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

     2.967

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2019

     2.216

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

559

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

42

N

Nieuwe stand 30-09-2019

           1.615

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Overlopende posten

Stand 1-1-2019

        365

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        319

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

148

V

Nieuwe stand 30-09-2019

194

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Programma bewegen naar de klant

Stand 1-1-2019

        209

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        150

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

          59

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          59

V

Opleidingen

Stand 1-1-2019

        213

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

38

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        175

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        175

V

Wegenonderhoud

Stand 1-1-2019

     1.152

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        982

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        170

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Groenonderhoud

Stand 1-1-2019

        210

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        145

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

          65

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Onderhoud buitenruimte

Stand 1-1-2019

        393

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        292

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        100

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Dorpshuizen

Stand 1-1-2019

          18

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          40

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

          58

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

Buitensportaccommodaties

Stand 1-1-2019

     2.355

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        405

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

48

V

Nieuwe stand 30-09-2019

           2.808

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Structuurvisie Petten

Stand 1-1-2019

        464

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        464

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

464

V

Nieuwe stand 30-09-2019

464

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Reddingsbrigade 

Stand 1-1-2019

        356

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          33

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

38

V

Nieuwe stand 30-09-2019

427

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

BYOD

Stand 1-1-2019

        201

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        262

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe stand 30-09-2019

        463

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Vennootschapsbelasting

In 2019 is er meer duidelijkheid gekomen over de vennootschapsbelasting (vpb) voor de gemeente. Zo is de gemeente vanaf 2016 belastingplichtig geworden voor de vpb over de opbrengsten van afvalstromen. Hierbij moet u denken aan opbrengsten over het afzetten van glas, oudpapier, ijzer etc. De te betalen belasting (20%) wordt berekend over 1% van de opbrengsten van deze afvalstromen. In 2019 hebben wij voor 2016 en 2017 een aanslag gekregen voor een totaal bedrag van € € 1.171,-

ga terug