2e tussenrapportage 2019

Overzicht kredieten

Overzicht kredieten

In onderstaande overzicht is opgenomen de kredieten die zijn afgerond. Een toelichting op de verschillen tussen budget en werkelijkheid is gegeven als het verschil substantieel is. In de jaarrekening 2019 worden deze kredieten niet meer toegelicht.

Omschrijving

Begroting

Werkelijk

Restant

Toelichting 

Ondergrondse containers strandslagen

75.000

44.269

30.731

Voorjaar 2018 zijn ten behoeve van de strandpaviljoens de strandopgangen voorzien van 8 semi-ondergrondse afvalcontainers. Deze zijn succesvol geplaatst op de ‘nauwe’ strandopgangen van Groote Keeten en Callantsoog. Bij de berekening van het projectbudget werd uitgegaan van een groter aantal te plaatsen semi-ondergrondse afvalcontainers. In goed overleg met de strandpaviljoenhouders van Groote Keeten en Callantsoog is besloten minder semi ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en deze gewoonweg vaker gedurende de week te legen. De paviljoenhouders van de ‘ruime’ strandopgangen van Sint Maartenszee en Petten hadden voorkeur voor het aanhouden van de huidige afzetcontainers. Hier zijn geen semi-ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Doordat minder semi-ondergrondse afvalcontainers hoefden te worden geplaatst, is het project ruimschoots binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.

Waterrecreatie

15.000

-

15.000

We willen voorstellen het restant bedrag van   € 15.000,- samen te voegen met order "Uitvoering routes".

Strategische grond
aankoop verblijfs-
gebied

905.000

853.181

51.819

Aanschaf heeft plaatsgevonden en het ordernummer kan komen te vervallen.

Vastgoed en projecten op sterkte

400.000

313.797

86.203

Wij willen voorstellen dit krediet met een bedrag van € 30.000,-  af te ramen en specifiek te bestemmen voor "Project Stikstof" dit ivm noodzakelijk onderzoek.

Snel vaartuig (PTN119) 2019

20.000

44.685

-24.685

Wij willen voorstellen dit krediet met € 25.000,- te verhogen. Deze verhoging is deels het gevolg van het naar voren halen van de investering die in 2020 stond gepland voor een buitenboordmotor.

Reconstructie Baanpark (2017)

60.000

61.498

-1.498

Werkzaamheden uitgevoerd.

Vervanging diverse kunstwerken

115.000

117.515

-2.515

Diverse vervangingen van kunstwerken zijn door de gehele gemeente uitgevoerd.

Vervanging oeverbescherming (2017)

100.000

106.159

-6.159

Diverse oeverbeschermingen zijn aangepakt door de gehele gemeente.

Reconstructie Baanpark

100.000

102.179

-2.179

Werkzaamheden uitgevoerd

Vervanging OV wijk Muggenburg

84.000

83.227

773

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Vervanging OV Waldervaart/Witte Paal/Aling/Har

55.000

40.871

14.129

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

OV paaltjes (2017)

16.000

18.280

-2.280

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Dorpsstraat Tuitjenhorn 1

310.000

301.262

8.738

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Riolering Korfwater petten

50.000

40.401

9.599

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Riolering Groet (2018)

50.000

43.015

6.985

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Riolering Eriksstraat

100.000

77.198

22.802

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Rioolpersleiding kanaal 't Zand

120.000

64.597

55.403

Door deze werkzaamheden te combineren met die van derden, die ook het kanaal moeten kruisen in combinatie met een voordelige aanbesteding is dit werk goedkoper uitgevallen.

Rioolrenovatie de Doorbraak Wh

50.000

44.809

5.191

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Zonwering Hoge Ven (HV 2018)

46.860

46.047

813

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

1e OLP/meubilair Antonius (HV 2018)

44.827

43.384

1.443

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Renovatie zwembad Oudeslsuis (2019)

45.000

45.000

-

Werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Evenmentenkasten 14 marktkasten

45.000

45.000

-

Marktkasten zijn vervangen conform planning.

Speeltoestellen (2018)

200.000

200.000

-

Speeltoestellen door de gemeente heen zijn vervangen.

Ondergrondse container Muggenburg

100.000

88.128

11.872

Voorjaar 2019 is Muggenburg en Nes-Noord succesvol voorzien van ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis.

Veegmachine Aebi-Schmidt Cleango

180.000

136.934

43.066

Bij de raming is uitgegaan van aanschaf van een nieuwe veegmachine. Er is voor gekozen om een goede 2e hands veegmachine aan te schaffen hierdoor is het voordeliger uitgevallen.

Renault Kangoo (2019)

29.000

33.450

-4.450

Electrische auto is aangeschaft.

VW Golf (2019)

34.000

32.757

1.243

Electrische auto is aangeschaft.

Tractor Valtra N134 D (2019)

114.000

120.704

-6.704

Tractor is aangeschaft. De aanbesteding is nadelig uitgevallen waardoor een lichte overschrijding heeft plaatsgevonden.

ga terug