2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Voor de geplande activiteiten zijn geen afwijkingen te melden.

ga terug