2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 182

0,4 %

Baten

€ 0

0,0 %