2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De geplande activiteiten lopen op schema.

ga terug