2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De geplande activiteiten lopen op schema.

ga terug