2e tussenrapportage 2019

Staat van de gemeente

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

De Duurzaamheidslening is zo'n succes gebleken dat de bodem van het beschikbare budget bereikt is. De startnotitie RES NHN is inmiddels bij alle betrokken overheden ter besluitvorming aangeboden en in Schagen op 24 september vastgesteld.
De provincie heeft een subsidie toegekend voor het Regionale Energiebesparings Programma Noordkop, waarin we met de vier Noordkop gemeenten samenwerken.