2e tussenrapportage 2019

Staat van de gemeente

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

In september is het Dop in Schagerbrug geopend. De mensen in deze kern hebben nu een mooie ruimte om elkaar te ontmoeten en samen allerlei activiteiten te doen.
Er is veel belangstelling voor gezondheidsactiviteiten, zoals "de Gezonde school", Jogg, Ik lekker Fit.
Dit jaar is het muziekonderwijs op de scholen gestart, waarvan enthousiast gebruik wordt gemaakt.
De musea in Schagen hebben een comité opgericht om gezamenlijk het aanbod beter in beeld te brengen bij belangstellenden.
Een heel gevarieerde groep sporters maakt gebruik van het Topsportfonds.