2e tussenrapportage 2019

Resumé van alle domeinen

Domein inwoner en bestuur

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

40.581

V

1.772

N

345

N

42.698

N

Baten

91.776

V

1.407

V

773

V

93.955

V

Saldo

51.195

V

366

N

428

V

51.257

V