2e tussenrapportage 2019

Resumé van alle domeinen

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

27.725

N

676

N

68

N

28.470

N

Baten

10.127

V

50

V

206

N

9.972

V

Saldo

17.598

N

626

N

274

N

18.498

N