2e tussenrapportage 2019

Resumé van alle domeinen

Totaal Generaal

Bedragen x € 1.000,-

Totaal

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

135.565

N

9.228

N

347

V

144.447

N

Baten

133.998

V

10.175

V

309

V

144.483

N

Saldo

1.567

N

947

V

656

V

36

V