2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.255

19,3 %

Baten

€ 697

2,9 %