2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Een viertal velden zijn in de Meerjarenonderhoudsplanning 2019 opgenomen voor renovatie. De SARS heeft in overleg met de betreffende verenigingen besloten deze velden op een later tijdstip te renoveren. De keuze om de renovatie van een aantal velden later te laten plaatsvinden is, omdat de noodzaak om te renoveren in 2019 niet aanwezig is.

Daarnaast is het A-veld van Dirkshorn, welke in de planning stond voor 2024, naar voren gehaald omdat de noodzaak om dit veld te renoveren groot is. Het A-veld Dirkshorn is in 2019 gerenoveerd.

  • De opdracht voor evaluatie van het accommodatiebeleid is in voorbereiding en vraagt meer voorbereidingstijd dan verwacht. Deze opdracht wordt eind dit jaar aan de raad voorgelegd, zodat de uitvoering in het voorjaar van 2020 kan plaatsvinden.
ga terug