2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • De verwachting is dat in november een ontmoetingspunt in ' t Zand zal worden geopend.
  • In de week van de eenzaamheid in oktober is gestart met een gezamenlijke maaltijd in Oudesluis. De bedoeling is dat dit regelmatig gebeurt.
  • Op 21 september is er op WereldAlzheimerdag een gezellige ochtend geweest in Dorpshuis Kolfweid in Callantsoog voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Er werd veel bewogen. De dag werd afgesloten met de film The leisure seeker in het Scagontheater voor de mantelzorgers.
  • Door Samen meedoen kan de dagbesteding  in Callantsoog blijven bestaan en zijn inwoners niet aangewezen op een voorziening elders in de gemeente. 
ga terug