2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Van het Ouderenpakket wordt bijna geen gebruik gemaakt, ondanks campagnes om het onder de aandacht te brengen, zoals een paar keer een strip in de krant en informatie aan organisaties waar veel ouderen komen, Na de vrijval van € 33.000 bij de 1e tussenrapportage valt nu het restant bijna geheel vrij, tot een bedrag van € 40.000.

ga terug