2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Het aantal uitkeringen stijgt licht in 2019, van 523 per 1 januari naar 533 in augustus 2019.

De uitgaven van de uitkeringen (Buig) komt lager uit, daar ramen we € 200.000 op af.
Toename van het aantal uitkeringen en evengoed verlaging van de uitkeringskosten komt doordat mensen part-time werk en werk op basis van loonkostensubsidie aanvaarden. Dan behoudt men wel recht op aanvullende uitkering, maar de uitkeringslast wordt lager.

  • Er zijn combi-trajecten taal-werk georganiseerd bij Noorderkwartier in samenwerking met het Roc Kop van Noord-Holland. Hier maken 15 mensen per groep gebruik van. Jaarlijks starten op dit moment 2 groepen.
ga terug