2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Op 31 januari 2019 is in het kader van de Open House procedure Maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie de 1e toetredingsronde voor 2019 gepubliceerd op TenderNed. In totaal hebben 16 aanbieders een aanmelding ingediend.
Op basis van de beoordeling van de aanmeldingen zijn 5 aanbieders (waarvan 4 voor jeugd) toegelaten tot de raamovereenkomst en 11 aanbieders afgewezen. Met deze 1e toetredingsronde wordt het aanbod uitgebreid, verder versterkt en de nieuwe aanbieders wordt de kans gegeven om hun producten te leveren in onze gemeenten en samen de komende jaren te werken aan het realiseren van de vastgestelde ontwikkeldoelen in de inkoopstrategie. Op het moment van schrijven (september) is een tweede toetredingsronde in 2019 in voorbereiding.

ga terug