2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • De realisatieovereenkomst om over te gaan tot nieuwbouw van de Ark vraagt meer voorbereidingstijd dan gedacht. Dit heeft te maken met dat wij het onderwijsconcept goed willen verbinden aan de nieuw te bouwen school. Het onderwijsconcept gaat uit van ervaringsgericht leren, waardoor het geven van onderwijs in de natuur een plek dient te krijgen. Daarnaast wordt ook de gymzaal carrousel (in standhouden van de gymzaal Vincent van Goghlaan en realisatie gymzaal Jozeph Israël straat) gerealiseerd in de realisatieovereenkomst.
  • Het onderwijs heeft geen aanvragen gedaan voor gelukslessen. Hierdoor wordt het beschikbare budget niet ingezet.
  • Binnen het leerlingenvervoer zien wij meer individuele ritten dan het voorgaande jaar. Dit komt doordat in deze individuele gevallen de beste plek voor onderwijs gevonden is buiten de regio. De totale uitgaven bevindt zich nog altijd onder het maximaal aantal te verstrekken opdrachten.
  • De afrekening van de verstrekte subsidie voor maatwerk JGZ heeft een positief resultaat. Hierdoor hebben wij middelen terug ontvangen.
ga terug