2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 36.028

61,8 %

Baten

€ 17.343

71,5 %