2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.041

18,9 %

Baten

€ 6.230

25,7 %