2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Er zijn meer vragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning dan voorzien. Vanuit de wet zijn wij verplicht deze ondersteuning te bieden wanneer een inwoner hierom vraagt.
ga terug