2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Het onderzoek naar het duurzaam inzetten van kwetsbare vrijwilligers heeft geresulteerd in een werkgroep vanuit Noordkopvoorelkaar. Deze werkgroep heeft meer voorbereidingstijd nodig dan verwacht. De eerste resultaten worden verwacht in 2020.
ga terug