2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 660

7,4 %

Baten

€ 527

6,7 %