2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Een sterk toeristisch profiel

Een sterk toeristisch profiel

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Binnenstad: Er wordt onderzocht of er een vervolg aan Schagen Markstad kan worden gegeven door het inrichten van een BIZ (Bedrijven Investeringszone).

ga terug