2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.341

59,8 %

Baten

€ 5.345

68,3 %