2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Voldoende woningen in alle kernen

Voldoende woningen in alle kernen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Nieuw woningbouwprogramma

We liggen op koers om 300 woningen te laten realiseren, er zijn inmiddels 22 woningen gerealiseerd en we verwachten dat er nog 270 dit jaar starten met de bouw. De ontwikkelingen voor Petten voor het activiteitenstrand zijn vertraagd als gevolg van uitspraak van raad van Staten inzake de PAS-wetgeving. Daarnaast zijn op diverse locaties dit jaar gestart met de bouwactiviteiten, zoals De Laan in Schagen en Warmenhuizen Centrum.   

  • Invoeren van de Blijverslening

De invoering van de Blijverslening is nog niet opgepakt. Deze wordt medio 2020 opgepakt.

  • Stimuleren verduurzaming bestaande bouw en langer zelfstandig thuis wonen

Dit project is bijna afgerond. De verkregen subsidie is door de provincie vastgesteld. Alleen de financiële afwikkeling richting de andere regiogemeenten moet nog geregeld worden.

  • Bod 40.000 extra woningen bovenop de provinciale woningbouwprogrammering te realiseren

Binnen de regio Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord) niveau zetten we de lobby voort.

ga terug