2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Huurwoningen voor alle doelgroepen

Huurwoningen voor alle doelgroepen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Lokale woonvisie actualiseren

Het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen, is opgestart. In 2020 zal de woonvisie klaar zijn.

  • Woningbouwprogramma - sociale huurwoningen

Voor de realisatie van projecten met alleen sociale huurwoningen heeft er besluitvorming voor het Westerpark, Regioplein en Denneweg in 2019 plaatsgevonden. Eind dit jaar zal gestart worden met de realisatie van sociale huurwoningen aan het Regioplein. De andere projecten volgen in 2020.  

  • Urgentieverordening vaststellen

Het proces om voorrang te kunnen verlenen voor woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in bijzondere situaties, is opgestart. De regeling wordt in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, de woningcorporaties en huurdersverenigingen voorbereid, en kan begin 2020 in werking treden.

  • Prestatieafspraken met alle woningcorporaties

Er wordt gewerkt aan gezamenlijke prestatieafspraken tussen gemeente en alle woningcorporaties en huurdersverenigingen (in plaats van per woningcorporatie). De prestatieafspraken worden naar verwachting in december 2019 vastgesteld. Het gaat hier om een 1-jarige afspraak o.b.v. huidige afspraken. Na vaststelling van de woonvisie gaan we aan de slag met de volgende gezamenlijke prestatieafspraken.

ga terug