2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Algemeen

Doelstelling RE1 Algemeen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.632

29,5 %

Baten

€ 1.953

25,0 %