2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

We werken regionaal samen

We werken regionaal samen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Noord-Holland Noord: in het kader van Holland boven Amsterdam zijn een vijftal dossier opgepakt: bid wonen, energie (RES), bid bereikbaarheid, revitalisering verblijfsrecreatie en huisvesting arbeidsmigranten.
Kop van Noord-Holland: vele projecten uit het programma De Kop Werkt! zijn in uitvoering. De projecten Oudesluis en Groote Keeten zijn gereed.

ga terug