2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Onze gemeente is voor het gehele grondgebied door het ministerie aangewezen onder de Crisis- en herstelwet. Dit houdt in dat wij vooruitlopend op de wet al een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kunnen vaststellen die zoveel mogelijk voldoet aan de toekomstige Omgevingswet. We zijn conform de planning gestart met het harmoniseren van alle "oude" bestemmingsplannen tot één "omgevingsplan". We doen ervaring op door ook een pilot onder de Crisis- en herstelwet te doen met het omgevingsplan bedrijventerrein Lagedijk.

Voor dit jaar was het bedoeling om het omgevingsplan bedrijventerrein Lagedijk vast te stellen. Omdat wij nog meer aan participatie willen doen wordt de vaststelling doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2020.

ga terug