2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Gronddepot 't Zand
Het gronddepot aan de Koning Willem II-weg in 't Zand wordt niet langer meer als gronddepot gebruikt. Kosten van shovelwerk, grondzeven, grondbemonstering, etc. worden daarmee niet gemaakt en zorgen voor een overschot op het budget.

Bijdrage fiets- en wandelpadennetwerk
Het fiets- en wandelpadennetwerk is recent uitgebreid en vergt daarmee meer onderhouds- en beheerskosten. De hogere kosten zorgen voor een overschrijding van het budget.

Openbare verlichting
In 2018 en begin 2019 zijn alle verouderde, niet energiezuinige verlichting vervangen voor moderne LED armaturen. In dit project zijn aannames gedaan voor wat betreft de hoogte  van de investering en de nieuwe energiekosten, onderhoudskosten en reparatiekosten. Met de eerste ervaringen over 2019 is het mogelijk de begrote kosten aan de werkelijkheid te toetsen. De hoogte van de investering bleek lager te zijn. De werkelijke kosten van energie, onderhoud en reparatie zijn voor 2019 echter hoger dan vooraf begroot. Dit heeft ook te maken de verhoogde energiebelasting. De hogere werkelijke kosten voor energie, onderhoud en reparatie zorgen voor een overschrijding van het budget.

ga terug