2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.021

79,4 %

Baten

€ 8.963

88,5 %