2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Ontwikkeling van de leefomgeving

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 0

0,0 %