2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Verduurzaming van de leefomgeving

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.705

20,6 %

Baten

€ 1.165

11,5 %