2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

LD1.1

Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden

9.973

N

544

N

1.280

V

9.237

N

LD1.2

Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

4.809

N

V

7

V

4.802

N

LD1.3

Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

7.238

N

V

0

V

7.238

N

LD3.1

Energietransitie naar duurzame energie

432

N

133

N

17

V

548

N

LD3.4

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

5.273

N

V

1.371

N

6.644

N

Totaal

27.725

N

676

N

68

N

28.470

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

LD1.1

Gronddepot is niet meer in gebruik.

7

V

LD1.1

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

1.462

V

LD1.1

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

7

N

LD1.1

Mutaties riolering

78

N

LD1.1

Overschrijding budget bijdrage fiets-en wandelpadennetwerk. Het fiets-en wandelpadennetwerk is uitgebreid en vergt daarmee meer onderhouds- en beheerskosten.

15

N

LD1.1

Voordeel in energie-, onderhouds-, en reparatiekosten is kleiner dan verwacht.

90

N

LD1.2

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

7

V

LD3.1

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

17

V

LD3.4

Afvoerkosten afval Gemeentewerf Schagen en Callantsoog

25

N

LD3.4

Huishoudelijk afvalinzameling, -verwerking en vermarkting (HVC)

421

N

LD3.4

Saldo stelposten wegen, buiten en ov in reserve afval

925

N

Totaal

68

N

Baten

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijziging

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

LD1.1

Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden

429

V

50

V

58

V

537

V

LD1.2

Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

4.435

V

V

0

V

4.435

V

LD1.3

Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

4.098

V

V

820

N

3.278

V

LD3.1

Energietransitie naar duurzame energie

100

V

V

0

V

100

V

LD3.4

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

1.065

V

V

556

V

1.621

V

Totaal

10.127

V

50

V

206

N

9.972

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

LD1.1

Samenwerking Noordkop vergoeding personeel.

58

V

LD1.3

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

820

N

LD3.4

Nieuw Regiemodel plastics 2020 en verder

203

N

LD3.4

Reserve Afval (2015-2019)

759

V

Totaal

206

N